Jak se žilo prvním zemědělcům

O výstavě:

Virtuální výstava Jak se žilo prvním zemědělcům je určena všem, kterým není lhostejné, jak vypadal náš rodný kraj před tisíci lety, kde se vzaly kořeny našeho současného způsobu života a s jakými každodenními problémy se museli potýkat naši prapředci.

Cílem výstavy je představit období staršího neolitu (kdy u nás a ve střední Evropě byla rozšířena tzv. kultura s lineární keramikou, 5 600-4 950 př. Kr.) na našem území a poukázat na zásadní změny, které se v této době udály a předurčily další směřování celé společnosti. Na stránkách školních učebnic či v popularizační literatuře dosud nebylo této době věnováno mnoho prostoru, ačkoli se jedná o jeden z největších zlomů v lidské minulosti. Výstava Jak se žilo prvním zemědělcům se snaží ukázat život na počátku zemědělské epochy v jeho komplexní podobě tak, jak na něj pohlíží současná archeologie. I když samozřejmě mnoho podrobností nám i přes moderní metody bádání zůstává stále skryto…

Výstava Vás vtáhne hluboko do minulosti a Vy se budete moci projít neolitickou vesnicí, zjistit, jak lidé tehdy bydleli, jedli, umírali, pracovali a odpočívali i odkud všechny tyto informace získáváme. Ukážeme Vám také, jakou stopu zanechalo toto období ve sbírkách Národního muzea. O didaktických aspektech výstavy a možnostech jejího využití se pak můžete dočíst v sekci Pro školy a pedagogy.

Své si zde tedy jistě najde nejen široká veřejnost, ale i žáci a studenti. A samozřejmě i návštěvníky z řad odborné veřejnosti jistě potěší živé grafické zobrazení neolitického života. Čerstvé znalosti si pak každý může ověřit v kvízu, oddechnout si pak můžete při tematických hříčkách. Pozorný návštěvník najde ve výstavě také inspiraci k tomu, jak změnit některé aspekty svého dosavadního způsobu života.

Virtuální výstava Jak se žilo prvním zemědělcům vznikla v rámci projektu Archeologie na dosah a jejím smyslem je mimo výše uvedené také testování nových způsobů prezentace, popularizace a edukace v archeologii.


Autorka výstavy:
Mgr. Veronika Mikešová (Národní muzeum)

Odborný konzultant:
Mgr. Josef Dufek (Ústav pro archeologii FF UK)

Odborné texty:
Mgr. Josef Dufek (Ústav pro archeologii FF UK), Mgr. Jana Lohnická (Národní muzeum), Mgr. Veronika Mikešová (Národní muzeum),  Mgr. Lucie Vélová (Národní muzeum)

Kresby:
Mgr. Martin Černý (Ústav pro archeologii FF UK), Bc. Anežka Sosnová (Ústav pro archeologii FF UK)

Autoři fotografií:
Lenka Káchová (Národní muzeum)Mgr. Jana Lohnická (Národní muzeum), Mgr. Veronika Mikešová (Národní muzeum), Mgr. Lucie Vélová (Národní muzeum), Jakub Vít

Sbírkové předměty: Oddělení pravěku a antického starověku, Národní muzeum

Technické provedení 3D modelu: G4D, s. r. o.

Spolupráce: Jakub Vít

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci!


©2014 Národní muzeum
Autorská práva vyhrazena!