Jak se žilo prvním zemědělcům

Vážení pedagogové! 

Virtuální výstavu Jak se žilo prvním zemědělcům lze využít jak při školní výuce dějepisu, tak i při domácím vzdělávání. Texty rozdělené přehledně do tematických částí obsahují ty nejpodstatnější informace o přelomovém období lidské existence a poskytují tak dostatek podkladového materiálu pro výuku. Textové části jsou prokládány obrázky a fotografiemi, které celé téma doplňují o vizuální stránku a poskytují tak žákům a studentům odrazový můstek pro vlastní představu života na počátku neolitu. 

Aby bylo jednodušší pracovat s výstavou ve výuce, texty jsou přerušovány tučně zvýrazněnými otázkami, na které odpovídá vždy následující pasáž. Právě tyto otázky je možné vypíchnout a navázat na ně se žáky a studenty diskuzí, v jejímž závěru pedagog poskytne adekvátní odpověď na základě v textu nastudovaných informací.

V sekci Otestujte se je pak umístěn kvíz, obsahující 12 otázek, týkajících se našich prvních zemědělců. Každá otázka nabízí tři možnosti odpovědí, z nichž jedna je vždy správná. Správné odpovědi Vám kvíz prozradí po jeho dokončení. Jednotlivé kvízové otázky i celý kvíz je též vhodné využít v rámci výuky. 

Nebudete-li si jisti některým z odborných pojmů, pak Vám jistě poradí Slovníček pojmů!

S originálními artefakty se pak žáci a studenti mohou seznámit prostřednictvím galerie v sekci Jak se to odrazilo ve sbírkách NM. Autenticita předmětů zprostředkovaná skrze fotografii má stále tu moc působit na diváka kouzlem minulosti a potenciál probudit v něm zájem o historii i návštěvu muzea. U každého předmětu v galerii je navíc speciální otázka. Odpověď na ni není nikdy jednoznačná, ba naopak. Tyto otázky slouží právě k rozproudění nápadů a evokaci  zajímavých myšlenek. 

A jelikož kreativitě se meze nekladou, možností dalšího využití výstavy si jistě najde každý pedagog dostatek. A my budeme rádi, napíšete-li nám své poznatky a zkušenosti! Zprávy i dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu veronika_mikesova@nm.cz.


Kdo může výstavu využít ve vzdělávání:
pedagogové ZŠ a SŠ při výuce dějepisu, lektoři volnočasových aktivit, rodiče při domácím vzdělávání

Téma:
Počátek neolitu na našem území jako přelomové období, jehož stopy jsou stále zachovány v naší společnosti a představení životního stylu prvních zemědělců.
 
Klíčová slova:
počátky neolitu - vznik zemědělství - domestikace - střední Evropa - virtuální výstava - e-learning

Vzdělávací obor:
dějepis

Vzdělávací oblasti dle RVP: 
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce

Co je cílem?:  
Cílem virtuální výstavy je osvětlit období počátku neolitu jako jednu z nejdůležitějších proměn lidské společnosti v jejích dějinách a vzbudit zájem veřejnosti o tuto dobu. Výstava také ukazuje, že přechod lidstva k usedlému způsobu života byl pestrým a dlouhým procesem, na němž se podíleli lidé stejně duševně vyspělí a tvůrčí, jako my. Dále se snaží vymýtit pověry a představy o příchodu neolitu, jako je pojem neolitická revoluce či patriarchát, které jsou u veřejnosti stále zakořeněny a které byly archeology již dávno vyvráceny. 

Tipy na exkurze:
Archeologický skanzen Březno u Loun
Archeopark pravěku Všestary


Tipy na další literaturu ke studiu:

Beranová, M. 2012: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha.  

Fridrich, J. 2005: Ecce homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha. 

Lewis-Williams, D. – Pearce, D. 2008: Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů. Praha. 

Pavlů, I. (ed.) 2007: Neolit. Archeologie pravěkých Čech 3. Praha. 

Stolz, D. - Matoušek, V. 2006: Berounsko a Hořovicko v pravěku a raném středověku. Hořovice

Tichý, R. 2001: Expedice Monoxylon I. Dlabaný člun v Egejském moři. In: Rekonstrukce a experiment v archeologii 2/2001.