Objevte vývoj člověka

Seřaďte obrázky do správného pořadí podle toho, jak se vyvíjel člověk. Kurzorem myši miřte vždy na místo, kam chcete danou část přetáhnout.