Puzzle s keramickými střepy

Složte správně obrázek! Kurzorem myši miřte vždy na místo, kam chcete daný dílek přetáhnout.