Objevte postup výroby bronzových předmětů

Seřaďte obrázky do správného pořadí, podle postupu výroby bronzového nože! Kurzorem myši miřte vždy na místo, kam chcete danou část přetáhnout.