Krok za krokem

O výstavě:

Dokážete si představit, jak vypadá archeologický výzkum? A víte, co se děje s archeologickými nálezy po jejich vykopání? A co všechno čeká archeologa mezi zahájením výzkumu a publikováním výsledků? Co to je banánovka a k čemu se používá škrabka? Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto otázky, pojďte se s námi projít krok za krokem archeologií!

Virtuální výstava Krok za krokem archeologií vznikla v rámci projektu Archeologie na dosah. Jejím účelem je názorné vysvětlení principu terénního archeologického výzkumu a základní metody archeologické práce. Výstava má představit archeologii jako zajímavou vědu hodnou zájmu a zároveň ji díky odlehčenější sekci učinit přístupnější široké veřejnosti.

Jak lze výstavu využít si můžete přečíst v sekci Jak pracovat s výstavou.

A po prohlédnutí výstavy si můžete své nově nabyté vědomosti otestovat v kvízu!Autorka výstavy:
Mgr.Veronika Mikešová (Národní muzeum)

Texty:
Mgr.Veronika Mikešová (Národní muzeum

Autoři fotografiií: 
Bc. Tomáš Bek (Muzeum a galerie Orlických hor), Mgr. Zdeněk Beneš (Ústav archeologické památkové péče středních Čech), Mgr. Katarína Čuláková (Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.), Petra Drápelová (Archeo Pro o. p. s.), Bc. Adéla Grolmusová (Ústav pro archeologii FF UK), Mgr. Pavel Kacl (Archeo Pro o. p. s.), Mgr. Eliška Kvěchová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy), Mgr. Veronika Mikešová (Národní muzeum), Alena Pětrošová, Pueblo o.p.s., Mgr. Jarmila Sedláčková (Ústav archeologické památkové péče středních Čech)   

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci!


©2014 Národní muzeum
Autorská práva vyhrazena!