Poslední Germáni v Čechách

O výstavě:

Virtuální výstava Poslední Germáni v Čechách vznikla v rámci projektu Archeologie na dosah. Jejím účelem je prezentace rozsáhlého a významného archeologického výzkumu v Záluží u Čelákovic a jeho interpretace. Název je převzatý ze stejnojmenné výstavy Mgr. Rastislava Koreného, kterou jako putovní výstavu realizovalo v roce 2008 Hornické muzeum Příbram. Výstava má nejen ukázat průběh a výsledky daného výzkumu, ale také na konkrétním příkladu představit dobu stěhování národů jako důležité a zlomové období ve vývoji našeho území. 

Výstava je určena široké i odborné veřejnosti a má plnit kromě prezentační funkce také funkci edukační. Součástí výstavy je také rozsáhlá sekce, určená pedagogům a vhodná k využití ve výuce dějepisu, s názvem Pro školy a pedagogy.

V dalších sekcích Věda a výzkum a Nálezová zpráva naleznete zajímavé informace, články a dobové fotografie, týkající se přímo lokality a výzkumu v Záluží u Čelákovic. Samozřejmostí je také rozsáhlá fotogalerie, ve které můžete vidět  nalezené artefakty zachycené na pestrých fotografiích. Prohlédnete si na nich jednotlivé inventáře pěti vybraných nejzajímavějších hrobů. Jsou zde zastoupeny vesměs nepoškozené, nevykradené hroby vysoce postavených jedinců - žen, dítěte a muže - bojovníka. Hrob č. 18/XIII, ač vzbudil největší pozornost a byl senzací archeologie své doby, byl až do roku 2011 uložen nerozebrán v expozici "Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska". Teprve při její likvidaci byl podroben zkoumání, o němž se můžete dočíst v našem článku Hrob jezdce s koněm ze Záluží u Čelákovic.

Ve své době vzbudil výzkum kostrového pohřebiště v Záluží u Čelákovic extrémní vlnu zájmu. Není se co divit – v předvečer druhé světové války byla etnická otázka osídlení Čech více než palčivá – a tak o postupujícím odkryvu hrobů a nových nálezech či závěrech odborníků informoval český i německojazyčný tisk. Proto jsme do výstavy zařadili i původní novinové články, věnující se tomuto výzkumu, které si můžete prohlédnout v sekci Ohlasy dobového tisku.

A pro návštěvníky, kteří by se rádi pokochali výběrem toho nejcennějšího, co pohřebiště vydalo, jsme připravili možnost prohlédnout si zjednodušený výběr TOP 10 předmětů!

Po prohlédnutí výstavy si můžete své nově nabyté vědomosti otestovat v kvízu!Odborné texty:
Mgr. Rastislav Korený (Hornické muzeum Příbram), Mgr. Kristýna Urbanová (Národní muzeum)

Fotografie:
Lenka Káchová (Národní muzeum), MgA. Guna Halama Leite (FAMU), Mgr. Ing. Marie Opatrná (Národní muzeum),  Mgr. Martin Stecker (FAMU

Skeny, úprava dokumentů:
Lucie Zámostná, Jakub Vít 

Web, propagace, technické provedení: 
Mgr. Veronika Mikešová (Národní muzeum)

Sbírkové předměty:
Oddělení pravěku a antického starověku, Národní muzeum

Dokumenty, archiválie:
Archiv nálezových zpráv Oddělení pravěku a antického starověku, Národní muzeum Knihovna Národního muzea


Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci!


©2014 Národní muzeum 
Autorská práva vyhrazena!