Stezka Markomanů

O výstavě:

Milí virtuální návštěvníci!

Vítáme Vás ve virtuální výstavě Stezka Markomanů. Na následujících stránkách máte možnost ponořit se do minulosti staré dva tisíce let – do doby, kdy v Čechách panoval Marobud, vládce germánského kmene Markomanů, první historicky známý panovník, kterého můžeme spojit s územím Čech. Po úpadku keltské kultury během posledního století starého letopočtu se Čechy ještě jednou a na dlouhá staletí naposledy staly dějištěm událostí vskutku evropské úrovně, a to právě během Marobudova panování a střetů s Římskou říší.

Tato virtuální výstava slouží jako doplněk projektu „Naučná stezka Dobřichov“, jehož realizace byla umožněna díky podpoře Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Čechy. Naučná stezka o osmi zastaveních návštěvníky seznamuje s pre/historií této malebné středočeské vísky v okrese Kolín a zajímavostmi v jejím okolí. Hlavním tahákem je však představení pohřebiště ze starší doby římské, které bylo před více než sto lety objeveno na místním návrší Pičhora. Nejde totiž jen tak o ledajaké pohřebiště, jakých jsou u nás desítky – jedná se o nekropoli s tak bohatě vybavenými hroby, že je mnozí archeologové u nás i v zahraničí považují za místo spočinutí jedněch z nejvýše postavených markomanských válečníků z doby Marobudovy říše! Rozsah, bohatství i poloha pohřebiště z něj činí jednu z nejzajímavějších archeologických lokalit v Čechách.

Tato virtuální výstava umožňuje „internetovým brouzdalům“ projít si stanoviště naučné stezky v Dobřichově v pohodlí domova. Tabule s QR kódy však umožňují návštěvníkům, kteří se do Dobřichova vydají osobně, procházet přímo na místě pomocí svých chytrých telefonů podrobnější texty a ilustrace, které se na informační tabule v terénu z kapacitních důvodů nevešly. Virtuální výstava „Stezka Markomanů“ tak doplňuje informace a dojmy získané v terénu, zároveň však funguje jako samostatný subjekt.

Snažili jsme se podat pokud možno co nejplastičtější obraz Čech v době prvních desetiletí našeho letopočtu - tzv. doby římské, jak ji nazývají archeologové. Pro získání ještě lepšího dojmu však doporučujeme vydat se přímo do Dobřichova – spatříte zde rekonstrukce žárového hrobu, místa pro zpopelňování mrtvých, germánský dům a nádherný výhled do středočeského Polabí!

Za kolektiv autorů
Zdeněk Beneš

Odborné texty:
Mgr. Zdeněk Beneš (Ústav archeologické památkové péče středních Čech), Mgr. Daniel Bursák (Národní muzeum), PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (Východočeské muzeum v Pardubicích), Mgr. František Janošek Kašpárek (Východočeské muzeum v Pardubicích), Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK), Mgr. Kristýna Urbanová (Národní muzeum), Mgr. Tomáš Zavoral (Východočeské muzeum v Pardubicích)

Fotografie: 
Olga Tlapáková (Národní muzeum), MgA. Guna Halama Leite (FAMU), Mgr. Zdeněk Beneš (Ústav archeologické památkové péče středních Čech), Mgr. Veronika Mikešová (Národní muzeum)

Web, propagace, technické provedení: 
Mgr. Veronika Mikešová (Národní muzeum)

Sbírkové předměty: 
Oddělení pravěku a antického starověku, Národní muzeum


Ve spolupráci s:Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci!


©2014 Národní muzeum a Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Autorská práva vyhrazena!