Stezka Markomanů

O době Marobudovy říše

Odkud k nám Germáni vlastně přišli? A co měli společného s Římskou říší?